موبایل Xiaomi Mi 5 128GB

1,310,000 تومان

موبایل Xiaomi Mi 5 64GB

1,100,000 تومان

موبایل Xiaomi Mi 5 32GB

985,000 تومان