نگهدارنده چند منظوره تبلت در ماشین I-Life Universal Tablet Car Holder UTCH-7122
مناسب برای نگهداری انواع تبلت، LCD، LED، DVD, GPS, E-Book
اندازه ۷ تا ۱۰ اینچ قابل تغییر: ارتفاع از ۱۰۶ الی ۱۹۰ میلی متر – ضخامت از ۱۵ الی ۲۲ میلی متر
چرخش ۳۶۰ درجه
قرار گیری در زاویه دید مناسب راننده بدون لغزش و سر خوردگی
دارای مدیریت کابل ها در قسمت پشت
در بسته بندی جعبه ای

* با این وسیله می توانید از تبلت در خیابان و جاده به عنوان GPS نیز استفاده کنید