پاوربانک ۱۵۶۰۰ میلی امپری Eveready  از پاوربانک های بسیار قدرتمند می باشد که برای چندین بار شارژ کردن انواع تبلت و گوشی تلفن همراه می توان از ان تاستفاده کرد.