این کابل  مناسب  استفاده برای انواع محصولات اپل می باشد. درون جعبه این محصول دو کابل مجزا قرار دارد که یکی از انها به اندازه استاندارد بوده وبرای استفاده در کاربرد های روزانه مناسب می باشد و کابل دیگر کوتاهتر می باشد و برای استفاده ی خاص و یا اتصال به لب تاپ و کامپیوتر مناسب است.