محافظت بسیار خوبی برای گوشی شما  در برابر ضربه, خط خوردگی و آسیب های روزمره می باشد. شفافیت جنس ان به راحتی زیبایی رنگ گوشی را نمایش می دهد و در عین زیبایی دارای ظرافت مناسبی است که در هنگام استفاده احساس خوبی برای شما بوجود می اورد.