< اخبار بایگانی - مهندسین پیشگام

مهندسین پیشگام

گروه خبری مهندسین پیشگام
اطلاعیه جدید : اولین تصویر منتسب به اکسپریا XZ پریمیوم سونی فاش شد پس از افشای مشخصات فنی مربوط به اکسپریا XZ پریمیوم سونی، حال اولین تصویر از این گوشی هوشمند فاش شده است. پس از افشای مشخصات فنی منتسب به اکسپریا ... « مشاهده کامل
12