جشنواره عیدانه

قصد داری به مسافرت بری؟

نمیدونی چه کالایی رو همراه خودت ببری؟