نحوه ارسال کالا

ارسال از طریق پست پیشتاز: تمامی خرید هایی که قبل از ساعت ۱۴:۰۰ ثبت نهایی شده باشند روز بعد ساعت ۰۸:۰۰ به محل توزیع و ارسال مرسولات پستی تحویل می شود.

زمان دریافت کالا:  چنانچه محل انتخاب شده برای تحویل مرسوله واقع در مرکز استان باشد حداکثر تا ۳ روز کاری تحویل مشتری خواهد شد. چنانچه خریدار در سایر شهرستان ها و یا توابع سکونت داشته باشد این زمان تا ۴ روز افزایش می یابد. 

هزینه ارسال: اگر در زمان نهایی کردن سبد خرید سرویس پستی را انتخاب کرده باشید مبلغ ۱۰ هزار تومان به عنوان هزینه ارسال به مجموع خرید های شما اضافه می شود. این مبلغ به صورت پیش کرایه بوده و قبل از ارسال مرسوله از خریدار دریافت میگردد.

نحوه رهگیری کالا: بعد از ارسال کالا به وسیله پشت پیشتاز کد رهگیری برای مشتری ارسال می شود. خریدار می تواند به راحتی و با داشتن کد رهگیری مرسوله خود به لینک زیر مراجعه کرده و مرسوله خود را بصورت لحظه ای رهگیری کند.

http://newtracking.post.ir

ضمنا شرکت مهندسین پیشگام در قبال تاخیر اداره پست برای تحویل کالا هیچ گونه مسولیتی را بر عهده ندارد.