لب تاپ لنوو V310 Intel 7200 8 1

لپ تاپ لنوو Lenovo V310 FLIP i5-7200 8 1 2GB

2,610,000 تومان
لب تاپ لنوو V110 Intel 7200 4 500

لپ تاپ لنوو Lenovo V310 FLIP i5-7200 4 500 2GB

2,240,000 تومان

لپ تاپ لنوو Lenovo V110 FLIP i3-6006 4 500 INT

1,890,000 تومان
لب تاپ لنوو V110 Intel N4200 4 500

لپ تاپ لنوو Lenovo V110 FLIP N4200 4 500 INT

1,430,000 تومان
لب تاپ لنوو V110 4 500

لپ تاپ لنوو Lenovo V110 FLIP N3350 4 500 INT

1,275,000 تومان
لب تاپ لنوو V110 2 500

لپ تاپ لنوو Lenovo V110 FLIP N3350 2 500 INT

1,210,000 تومان

تمام سفارش های که تا پایان روز 23 اسفند 96 ثبت شوند فردای آن روز ارسال خواهند شد و سفارش های که بعد تاریخ فوق ثبت شوند درتاریخ 5 فروردین 97 ارسال می شوند رد کردن