باطری قلمی شیائومی Xiaomi ZI5 Alkaline

باطری قلمی شیائومی Xiaomi ZI5 Alkaline

به زودی!

باتری نیم قلم شیائومی Xiaomi ZI7 Alkaline

به زودی!

تمام سفارش های که تا پایان روز 23 اسفند 96 ثبت شوند فردای آن روز ارسال خواهند شد و سفارش های که بعد تاریخ فوق ثبت شوند درتاریخ 5 فروردین 97 ارسال می شوند رد کردن