دسته بلوتوث شیائومی Xiaomi Wireless Bluetooth Gamepad

دسته بلوتوث شیائومی Xiaomi Wireless Bluetooth Gamepad

به زودی!

تمام سفارش های که تا پایان روز 23 اسفند 96 ثبت شوند فردای آن روز ارسال خواهند شد و سفارش های که بعد تاریخ فوق ثبت شوند درتاریخ 5 فروردین 97 ارسال می شوند رد کردن