پشتیبانی ۰۵۴-۳۱۴۰
Email: e.pishgammobile@gmail.com

کلید دو پل هوشمند شیائومی Xiaomi Aqara Smart Light Control Set

به زودی!

چند راهی برق شیائومی Xiaomi Mi Power Strip 5 Sockets

به زودی!

چند راهی برق شیائومی Xiaomi Mi Power Strip 6 Sockets / 3 USB Ports

به زودی!
چند راهی برق وای فای شیائومی Xiaomi ZNCXB01ZM Power Strip

چند راهی برق وای فای شیائومی Xiaomi ZNCXB01ZM Power Strip

به زودی!
پریز برق هوشمند شیائومی Xiaomi Smart Socket Plug ZigBee

پریز برق هوشمند شیائومی Xiaomi Smart Socket Plug ZigBee

به زودی!
نا موجود
چند راهی برق شیائومی

چند راهی برق شیائومی Xiaomi Mi Powerstrip 3Port

51,000 تومان