سنسور هوشمند کیفیت خاک شیائومی Xiaomi Herbal Plant Health Monitor

سنسور هوشمند کیفیت خاک شیائومی Xiaomi Herbal Plant Health Monitor

42,000 تومان

سنسور تشخیص نشتی آب شیائومی

به زودی!
سنسور تشخیص حرکت شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Occupancy Sensor

سنسور تشخیص حرکت شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Occupancy Sensor

به زودی!
نا موجود
سنسور هوشمند درب و پنجره شیائومی Xiaomi Mi Door and Window Sensor

سنسور هوشمند درب و پنجره شیائومی Xiaomi Mi Door and Window Sensor

39,000 تومان
نا موجود
سنسور مرکزی هوشمند خانگی شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Multifunctional Gateway

سنسور مرکزی هوشمند خانگی شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Multifunctional Gateway

105,000 تومان
نا موجود
سنسور هوشمند دما و رطوبت شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Temperature and Humidity Sensorسنسور هوشمند دما و رطوبت شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Temperature and Humidity Sensor

سنسور هوشمند دما و رطوبت شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Temperature and Humidity Sensor

48,000 تومان
نا موجود
سوئیچ بی سیم شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Wireless Switch

سوئیچ بی سیم شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Wireless Switch

41,500 تومان
نا موجود
دستگاه تشخیص آلودگی هوای شیائومی Xiaomi Mi Pm2.5 Air Quality Detector

دستگاه تشخیص آلودگی هوای شیائومی Xiaomi Mi Pm2.5 Air Quality Detector

270,000 تومان

تمام سفارش های که تا پایان روز 23 اسفند 96 ثبت شوند فردای آن روز ارسال خواهند شد و سفارش های که بعد تاریخ فوق ثبت شوند درتاریخ 5 فروردین 97 ارسال می شوند رد کردن