پشتیبانی ۰۵۴-۳۱۴۰
Email: e.pishgammobile@gmail.com
سنسور هوشمند کیفیت خاک شیائومی Xiaomi Herbal Plant Health Monitor

سنسور هوشمند کیفیت خاک شیائومی Xiaomi Herbal Plant Health Monitor

45,000 تومان
سنسور تشخیص حرکت شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Occupancy Sensor

سنسور تشخیص حرکت شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Occupancy Sensor

به زودی!
نا موجود
سنسور هوشمند درب و پنجره شیائومی Xiaomi Mi Door and Window Sensor

سنسور هوشمند درب و پنجره شیائومی Xiaomi Mi Door and Window Sensor

48,000 تومان
نا موجود
سنسور مرکزی هوشمند خانگی شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Multifunctional Gateway

سنسور مرکزی هوشمند خانگی شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Multifunctional Gateway

105,000 تومان
نا موجود
سنسور هوشمند دما و رطوبت شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Temperature and Humidity Sensorسنسور هوشمند دما و رطوبت شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Temperature and Humidity Sensor

سنسور هوشمند دما و رطوبت شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Temperature and Humidity Sensor

50,000 تومان
نا موجود
سوئیچ بی سیم شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Wireless Switch

سوئیچ بی سیم شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Wireless Switch

42,000 تومان
نا موجود
دستگاه تشخیص آلودگی هوای شیائومی Xiaomi Mi Pm2.5 Air Quality Detector

دستگاه تشخیص آلودگی هوای شیائومی Xiaomi Mi Pm2.5 Air Quality Detector

270,000 تومان