پشتیبانی ۰۵۴۳۱۴۰
Email: e.pishgammobile@gmail.com
12
نا موجود
سنسور هوشمند کیفیت خاک شیائومی Xiaomi Herbal Plant Health Monitor

سنسور هوشمند کیفیت خاک شیائومی Xiaomi Herbal Plant Health Monitor

ناموجود!
سوئیچ بی سیم شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Wireless Switch

سوئیچ بی سیم شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Wireless Switch

52,000 تومان

سنسور تشخیص حرکت شیائومی Xiaomi Occupancy Sensor

72,000 تومان
سنسور چندکاره شیائومی

سنسور مرکزی هوشمند شیائومی Xiaomi Multifunctional Gateway

149,000 تومان
سنسور هوشمند درب و پنجره

سنسور هوشمند درب و پنجره شیائومی Xiaomi Mi Door and Window Sensor

62,000 تومان

سنسور تشخیص دود هوشمند شیائومی Xiaomi Mijia Smart Smoke Detector

159,000 تومان
سنسور گاز شیائومی

سنسور هشدار گاز شیائومی Xiaomi Gas Alarm

197,000 تومان
سنسور دما و رطوبت شیائومی

سنسور هوشمند دما و رطوبت شیائومی Xiaomi Bluetooth Hydro Thermograph

90,000 تومان

سنسور تشخیص نشتی آب شیائومی Xiaomi Detect Water Sensor

به زودی!
سنسور هوشمند دما و رطوبت شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Temperature and Humidity Sensorسنسور هوشمند دما و رطوبت شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Temperature and Humidity Sensor

سنسور هوشمند دما و رطوبت شیائومی Xiaomi Mi Smart Home Temperature and Humidity Sensor

63,000 تومان
12