ریموت کنترل تلویزیون و تی وی باکس Xiaomi Mi TV / Mi TV Box Bluetooth Voice Remote Control

ریموت کنترل تلویزیون و تی وی باکس Xiaomi Mi TV / Mi TV Box Bluetooth Voice Remote Control

به زودی!

تمام سفارش های که تا پایان روز 23 اسفند 96 ثبت شوند فردای آن روز ارسال خواهند شد و سفارش های که بعد تاریخ فوق ثبت شوند درتاریخ 5 فروردین 97 ارسال می شوند رد کردن