پشتیبانی ۰۵۴-۳۳۲۱۹۹۷۵
Email: info@pishgammobile.com
12

موبایل Lenovo K4 note 16GB

630,000 تومان

موبایل Lenovo K6 note

720,000 تومان

موبایل Lenovo K5 note 16GB

650,000 تومان

موبایل Lenovo K5 Note 32GB

700,000 تومان

موبایل Lenovo K4 note 32GB

630,000 تومان

موبایل Lenovo A6600 Plus

490,000 تومان

موبایل Lenovo A7700

550,000 تومان

موبایل Lenovo Vibe K5 Plus

540,000 تومان

موبایل Lenovo A6000 Shot

470,000 تومان

موبایل Lenovo A2020 Vibe C 16GB

370,000 تومان
12