پشتیبانی ۰۵۴-۳۳۲۱۹۹۷۵
Email: info@pishgammobile.com
نا موجود
موبایل Xiaomi Mi 4s 64GB

موبایل Xiaomi Mi 4s 64GB

750,000 تومان
نا موجود
موبایل Xiaomi Mi Max 32GB

موبایل Xiaomi Mi Max 128GB

980,000 تومان
موبایل Xiaomi Mi Max 32GB

موبایل Xiaomi Mi Max 64GB

890,000 تومان
نا موجود
موبایل Xiaomi Mi Max 32GB

موبایل Xiaomi Mi Max 16GB

695,000 تومان
نا موجود
موبایل Xiaomi Redmi Pro 32GB

موبایل Xiaomi Redmi Pro 128GB

955,000 تومان
موبایل Xiaomi Redmi Pro 32GB

موبایل Xiaomi Redmi Pro 64GB

740,000 تومان
نا موجود
موبایل Xiaomi Redmi Pro 32GB

موبایل Xiaomi Redmi Pro 32GB

690,000 تومان

موبایل Xiaomi Redmi 4x 32GB

539,000 تومان
موبایل Xiaomi Redmi note 4 16GB

موبایل Xiaomi Redmi Note 4 64GB

665,000 تومان
نا موجود
موبایل Xiaomi Redmi note 4 16GB

موبایل Xiaomi Redmi note 4 32GB

565,000 تومان