Rate this post

هولدر ریمکس C14 با توجه به قرارگیری بر روی شبکه کولر خودرو، به راحتی در دسترس راننده خواهد بود و علاوه برآن ذاویه دید راننده را بر روی شیشه جلو اتومبیل کاهش نمی دهد. این هولدر دارای یک دکمه رها کننده اتوماتیک گوشی می باشد که بر داشتن و قرار دادن گوشی بر روی هولدر را می توان براحتی انجام داد. گوشی بر روی هولدر C14 می تواند در ذوایای مختلف قرارگیرد.