Rate this post

این کابل دارای جنس مرغوبی است و برای انواع گوشی قابل استفاده می باشد. یک سر این  کابل Usb می باشد و سر دیگر  micro Usb  می باشد. با توجه به مرغوبی جنس و مواد مورد استفاده  این کابل دارای سرعت انتقال شارژ و دیتای بسیار خوبی می باشد.